Tsabiwanews. Petunjuk Teknis penulisan blangko Ijazah untuk RA dan madrasah menjadi pedoman bagi setiap madrasah dalam menulis dan menerbitkan ijazah. Termasuk di tahun pelajaran 2021/2022 ini. Di mana setelah penyelenggaraan Ujian Madrasah, pengumuman kelulusan, tahap selanjutnya adalah penerbitan Ijazah. sebagai pedoman satuan pendidikan dalam penulisan ijazah RA/Madrasah tahun pelajaran 2021/2022 […]

Mts Birrul Walidain NW Rensing